Thank you from Chairman of the Polish Picnic, John Arasimowicz,